Dagens jobbiga...

Ångest är ett ord som många använder i sitt dagliga språk när något känns oroligt, övermäktigt och kämpigt. En liten känsla av olust kopplat till en specifik händelse, kanske något personen har framför sig eller något som skett tidigare.

Hur det verkligen är att uppleva ångest är en helt annan sak. Oftast går känslan inte att koppla ihop med något vettigt. Ångesten slår till med sådan kraft att det påverkar hela kroppens system. Stressreaktionen i kroppen gör att vårt nervsystem signalerar fara och stora mängder adrenalin utsöndras i blodet. Hjärtat slår snabbare och blodet koncentreras till de stora muskelgrupperna för att göra kroppen redo för att fly. Ofta blir andningen snabb och ytlig hos den som drabbas vilket rubbar kroppens naturliga balans. Kroppen reagerar med matthet, yrsel, domningar och illamående vilket är en naturlig följd men kan upplevas som mycket skrämmande. Många upplever rädsla för att dö eller bli allvarligt sjuk.
Det är det här jag lever med varje dag. Mer eller mindre.


Kommentera inlägget här :